SAPPO #Start new SAPPO topics end to end integration between SAP and Legacy System


Chào các bạn,

Từ hôm nay, tôi xin làm một loạt bài nói về hệ thống SAP PI/PO. Vì thời gian và có hạn và phải lo mưu sinh 🙂 nên các bài viết không thể xuất bản liên tục. Khi nào tôi rãnh, có thời gian thì viết, mong các bạn thông cảm.

Thực ra tài liệu về SAP PI/PO trên internet rất nhiều và đầy đủ, nhưng sau khi đã làm qua vài dự án SAP PO, tôi xin đúc kết lại các điểm quan trọng cần chú ý khi làm việc với SAP PI/PO.

Trong bài viết của tôi, có những từ chuyên ngành, vì vậy bạn cần Google tìm hiểu trước các từ ngữ này, vì nếu tôi dịch ra tiếng Việt vô duyên lắm. Không như các sách văn học, phiên âm tên riêng giống như “Mát Cơ Va… A lô sô cốp”…

Một điều các bạn lưu ý thêm, SAP PI/PO là một hệ thống tích hợp với các hệ thống phần mềm khác. Vì vậy đòi hỏi bạn phải có một chút kinh nghiệm về kỹ thuật cũng như một số kỹ thuật lập trình Java, XML, Database.

Tôi sẽ cố gắn viết theo cách hiểu của tôi sao cho đơn giản và dễ hiểu nhất, tuy nhiên khi bạn phát hiện điều gì chưa đúng, vui lòng để lại comment bên dưới, tôi sẽ cố gắn sửa trong thời gian sớm nhất.

Dear reader,

From now, i am starting write series of topics about SAP PO. As you know, from google you can find a lot of SAP PI/PO resources. The best resources from SAP Wiki or SAP Documents. 

https://help.sap.com/saphelp_nw73ehp1/helpdata/en/b5/0a32b8ef054513a3f7ca52f4c8a7d5/frameset.htm

Those resource will show you very detail about concept of each component in SAP PO. But why i have to try to re-do their jobs in here ?. Yes, they had many resources but i want to make more simply end to end documents make sure that you guys can understand and capture SAP PO faster and more effectively.

Again,  My English and Technology  also have limitation. Please correct me if you see something wrong or need to be corrected.

Please take some note before you join to SAP PI/PO topics:

SAP PO is an integration system, those topics will show you how to use and handle SAP PO, So there are many technical knowledge  relevant like:

 1. AP ECC
 2. SAP PI/PO
 3. IDOC
 4. RFC
 5. SFTP
 6. FTP
 7. XML
 8. HTML
 9. Database
 10. Ngôn ngữ lập trình (.NET, Java, ….)
 11. ODBC, JDBC, OLEDB
 12. Database : Hana, Oracle, Sybase, MSSQL, MySQL, Postgres, …
 13. Partner
 14. Legacy System
 15. Channel
 16. Sender
 17. Receive

All topics i will focus into three things:

 1. SAP PO Mapping
 2. SAP PO Connection Configuration
 3. SAP PO Daily activity check and monitoring.

Please make that you can understand those concept above first before start read next topic.

Thanks and enjoy my topics.

Các từ chuyên ngành bao gồm:

 1. SAP ECC
 2. SAP PI/PO
 3. IDOC
 4. RFC
 5. SFTP
 6. FTP
 7. XML
 8. HTML
 9. Database
 10. Ngôn ngữ lập trình (.NET, Java, ….)
 11. ODBC, JDBC, OLEDB
 12. Database : Hana, Oracle, Sybase, MSSQL, MySQL, Postgres, …
 13. Partner
 14. Legacy System
 15. Channel
 16. Sender
 17. Receive

Loạt bài viết về SAP PI/PO bao gồm các chủ đề như sau:

#SAP PI/PO: Giới thiệu về SAP PI/PO
1. Các thành phần của SAP PO

#SAP PI/PO: Thiết kế Mapping
1. Data Type
2. Message Type
3. Message Mapping
4. Operation Mapping
5. Service Interface

#SAP PI/PO: Cấu hình kết nối
#SAP PI/PO: Vận hành hệ thống SAP PO.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s