[MSSQL] – Thiết lập Database Mail


Chào các bạn,

Hôm nay mình giới thiệu cách thiết lập và gửi mail từ Microsoft SQL Server từ phiên bản 2008 trở lên.

Từ MSSQL server 2008 trở lên Microsoft cung cấp chức năng cho chúng ta có thể cấu hình mail server trực tiếp trên Database Engine, chức năng này rất tiện dụng cho các quản trị viên CSDL và lập trình viên.

Ví dụ, quản trị viên có thể thiết lập các jobs tự động gửi Email về tình trạng hệ thống một cách tự động.

Các bước thiết lập:
1. Đăng nhập vào công cụ quản trị Microsoft SQL Server Studio. Công cụ này có sẵng khi các bạn cài SQL Server.
2017-12-08_103132

2. Vào Management -> Database Mail
2017-12-05_174059

3. Nhấn phải chuột trên “Database Mail”, chọn “Configure Database Mail”
2017-12-05_174200

2017-12-05_174244.png

2017-12-05_174312

2017-12-05_174354

2017-12-05_174444

2017-12-05_174946

2017-12-05_175030

2017-12-05_175146

2017-12-05_175221

4. Test gửi Email
2017-12-08_101949

2017-12-08_102345

5. Xem Database logs
2017-12-08_104222

2017-12-08_104307

6. Dùng Store Procedure để gửi mail trong code T-SQL
Các bạn có thể tham khảo lệnh ở đây: https://docs.microsoft.com/en-us/sql/relational-databases/system-stored-procedures/sp-send-dbmail-transact-sql

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s