[IDOC] – Tìm hiểu TCode WE02 trên SAP ERP


Chào các bạn,

Hôm nay mình xin giới thiệu cách sử dụng TCode WE02 trên các hệ thống SAP

  • SAP ERP
  • SAP CAR
  • SAP POSDM
  • SAP BW

TCode WE02 này rất hữu ích khi các bạn muốn kiểm tra dữ liệu interfaces từ hệ thống bên ngoài và hệ thống SAP. Từ đó bạn có thể kiểm tra thông tin giá trị từng Fields từ hệ thống bên ngoài bỏ vào.

2017-11-09_160830

Vào TCode: WE02

Chọn các điều kiện lọc, các bạn lưu ý, tùy theo lượng dữ liệu interfaces của hệ thống SAP, các bạn chọn điều kiện lọc cho phù hợp đảm bảo tốc độ tìm kiếm.

2017-11-09_161937

Sau khi nhấn F8 hoặc nhấn nút tìm, bạn sẽ thấy danh sách IDOC phù hợp với điều kiện của bạn xuất hiện

2017-11-09_162437

Bên cây bên trái bạn sẽ thấy xuất hiện hai loại interfaces:

Outbound IDocs: Là danh sách các IDOCs xuất ra từ SAP đến các hệ thống bên ngoài. Các loại dữ liệu này được nhóm theo loại đối tượng trên SAP gọi là Message Type.

Inbound IDocs: Là danh sách các IDOCs từ hệ thống ngoài đưa vào SAP. Các loại dữ liệu này được nhóm theo loại đối tượng trên SAP gọi là Message Type.

2017-11-09_163034

Bên phải là danh sách IDOCs

  • Status của từng IDOCs một, nếu màu xanh có nghĩa là IDOC đó đã xử lý thành công, màu đỏ là bị lỗi, màu vàng là tình trạng IDOC đang được xử lý.

2017-11-09_163223

Chi tiết IDOCs:

Double click một IDOC bất kỳ bạn sẽ thấy các thông tin cơ bản và dữ liệu của IDOC

1)Message Type-> Nhóm loại dữ liệu

2)Basic Type-> Loại dữ liệu chi tiết

3)Status-> Tình trạng của IDOCs

4)Direction-> Hướng của chứng từ (1:Inbox->Dữ liệu từ hệ thống ngoài vào SAP, 2:Outbox->Dữ liệu từ SAP chuyển ra ngoài)

5)Data Record-> Chi tiết dữ liệu của chứng từ

2017-11-09_163717.png

2017-11-09_1711232017-11-09_171208

Ngoài ra chúng ta cũng có thể xem nội dung IDOC bằng cấu trúc cây

Xem thông số kỹ thuật của IDOCs:

Trên IDOC, chọn “Control record”

2017-11-09_172540

2017-11-09_172641

2017-11-09_172727

2017-11-09_172814

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s