#SAPPO: Unit 1: Introduction


Chào các bạn,

Unit 1 này mình giới thiệu về SAP PO và các thành phần chính của nó.

SAP PO là gì  ?

SAP PO (SAP Orchestration) là một hệ thống phần mềm của hãng SAP Đức. SAP PO là một hệ thống SAP tách biệt với hệ thống SAP ERP, nó cung cấp các công nghệ và công cụ giao tiếp dữ liệu giữa SAP ERP/SAP BW và các hệ thống phần mềm con bên ngoài.

Tại sao và khi nào nên dùng SAP PO ?

SAP PO là một hệ thống tích hợp dữ liệu giữa SAP ERP/BW và các hệ thống con bên ngoài, với số lượng dữ liệu cực lớn.

Ưu thế của SAP PO là khi doanh nghiệp của bạn có rất nhiều hệ thống con như mua hàng, bán hàng, nhân sự, marketing v.v.v mỗi hệ thống sử dụng công nghệ lập trình, Database khác nhau khi muốn tích hợp dữ liệu vào hệ thống SAP một cách nhanh chóng và đồng nhất, tránh thay đổi nhiều trên cả hai hệ thống SAP ERP & Legacy.

SAP PO cung cấp cách công cụ cấu hình, điều hướng dữ liệu theo quy trình hoạt động của doanh nghiệp. Dữ liệu trong suốt và minh bạch khi đưa từ Legacy vào SAP ERP.

SAP PO cung cấp các công cụ vận hành, theo dõi dữ liệu, từ đó bạn có thể phân tích và tìm nguyên nhân nhanh chóng khi có lỗi xãy ra.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s