[MSSQL]-Test kết nối từ máy client vào máy chủ MSSQL


Chào các bạn,

Một tình huống như sau, khi bạn đã cài đặt xong MSSQL Server trên máy chủ. Nhưng ở các máy PC Client bạn không có phần mềm nào và cũng không có công cụ nào để kiểm tra kết nối giữa máy Client và máy chủ có thông suốt hay không. Vậy bạn làm sao để kiểm tra ?

Mình có một cách đơn giản như sau:

1. Tạo tập tin mới *.txt

2. Đổi tập tin đó thành *.udl

2015-04-26_185546

3. Chạy tập tin, chọn tab “Provider”

2015-04-26_185740

4. Nhập thông tin máy chủ MSSQL và test connection

2015-04-26_185934

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s