[Xàm Xàm] – DBA và đạo đức nghề nghiệp


Kính gửi anh/chị,

download

Trong bất cứ lĩnh vực nào cũng có người này người kia, người tốt kẻ xấu. Đặt biệt lĩnh vực quản trị hệ thống dữ liệu (DBA) đòi hỏi bạn phải có “Đạo đức nghề nghiệp” cao nhất.
Tại sao tôi nói như vậy ? DBA không trực tiếp giữ két sắt doanh nghiệp của bạn, không thể rút tiền trực tiếp doanh nghiệp bạn. Nhưng DBA canh giữ tài sản vô hình của doanh nghiệp bạn.

Kỹ thuật và công nghệ phát triển nhanh chóng, tất cả các loại dữ liệu điều được số hóa và lưu trữ vào hệ thống máy chủ dữ liệu. Thông tin hợp đồng, khách hàng, các cơ hội kinh doanh nguồn lực tài chính của doanh nghiệp v.v.v điều được lưu trữ và giữ gìn bởi DBA.

DBA là người có quyền cao nhất và dể dàng tiếp cận những nguồn dữ liệu đó nhất, vài năm trước có anh chàng chuyên viên dữ liệu người Mỹ đã lấy cắp thông tin ngoại giao của bộ ngoại giao Mỹ và tố cáo Mỹ trên toàn thế giới thông qua trang mạng https://wikileaks.org/. Điều này chứng tỏ DBA sẽ làm tổn hại đến doanh nghiệp, tổ chức của bạn đến mức nào nếu thuê phải một DBA thiếu đạo đức nghề nghiệp.

Nói về đạo đức nghề nghiệp trong trong IT nói chung và DBA nói riêng, tôi không dám giáo điều và dạy đời ai cả. Không có gì là đạo đức tuyệt đối cả, anh đạo đức với bên này chưa chắc đã đạo đức với bên kia.
Xét về từ “Đạo đức” trong DBA chúng ta chia làm hai khía cạnh và trách nhiệm. Khía cạnh người bảo vệ tài sản doanh nghiệp và kía cạnh chủ doanh nghiệp. Từ đó suy ra trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp.

Bạn làm DBA cho một doanh nghiệp, âm thầm ăn cắp thông tin của doanh nghiệp, bán thông tin đó cho đối thủ cạnh tranh hay chỉ vì tư thù cá nhân công bố lên mạng đó là điều tối kỵ. Giống như người bảo vệ kho hàng, đạo đức nghề nghiệp của bạn là phải bảo vệ hàng hóa tránh thất thoát. Hơn nữa doanh nghiệp là nơi đã nuôi sống bạn.

Với tôi những người đã lấy cắp tài liệu mật của bộ ngoại giao Mỹ vừa qua hoàn toàn không có một đạo đức nào cả. Về khía cạnh nào đó, họ phơi bày những cái xấu xa của chính phủ với nhiều mục đích ẩn chứa trong đó tuy nhiên về nguyên tắt nghề nghiệp họ không xứng nhận một sự tôn trọng và giá trị nào cả.

Hiện nay các hệ thống quản trị doanh nghiệp lớn (ERP) như SAP, Oracle, Microsoft Dynamic. Họ cũng ít nhiều giới hạn quyền của DBA thông qua việc phát triển và phân tầng quản lý trong hệ thống nhằm kìm hãm và kiểm soát hoạt động của DBA.

kết luận: Đạo đức nghề nghiệp đâu đâu cũng phải có, lĩnh vực nào cũng phải có và trong phạm vi hẹp, nghề DBA cho bạn cơ hội tiếp cận dữ liệu nhiều và đầy đủ nhất. Hãy suy nghĩ trước khi bước ra khỏi giới hạn về đạo đức nghề nghiệp.

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s