Lỗi “Access Denied” khi attach hoặc restore Database


Chào các bạn,

Khi có nhu cầu attach một Database có sẵn hoặc restore một file backup vào DBMS nhất là file đã được di chuyển từ máy này sang máy khác, SQL thường báo lỗi như sau :

2015-04-13_092133

Thực ra vấn đề này cũng thường xảy ra va rất đơn giản để xử lý. Cường xin giới thiệu hướng dẫn này để các bạn mới làm quen với SQL xử lý cho nhanh.

Lưu ý: Bài viết này mình thực hiện trên Windows 7, trên Windows Server hoặc các phiên bản khác của Windows các bạn cũng thực hiện tương tự

1. Vào thư mục chứa file *.mdf, *.ldf hoặc *.BAK, chọn properties các file này

2015-04-13_092303

2. Vào tab “Security”, xem quyền của user bạn

2015-04-13_092402

3. Bạn phải chắc chắn rằng User/Group mà bạn login vào phải có FULL các quyền như sau. Nếu bạn login vào tài khoản Domain thì tài khoản đó phải có quyền tương đương với administrator trên máy local của bạn

2015-04-13_092433

Sau khi thực hiện xong các bước trên, các bạn thực hiện lại attach hoặc restore database.

Chúc các bạn thành công

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s