Ngày 02 Tháng 11 năm 2014


Ngày 02 Tháng 11 năm 2014
Ngã Ba Vũng Tàu – Xã Hưng Thịnh, Trảng Bom, Đồng Nai.

Đoạn đường 40km do xuất phát sớm nên em đến sớm. Tối nay em sẽ ngủ ở nhà với gia đình.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s