Những điểm mới trong Delphi XE2


Công cụ Delphi XE2 ra đời có một số điểm mới như sau, làm các Delphi Fan thỏa mãn và no nê.

Delphi XE2 hỗ trợ Windows 64bit ? Yes, họ đã hỗ trợ. Khi Deploy ứng dụng của bạn, bạn có thể chọn bản Build trên kiến trúc nào, windows 32 hoặc 64. Đây là những điểm mới mà dân lập trình delphi mong mỏi nhất từ trước đến nay và đã thành hiện thực.

Delphi đã có thề viết ứng dụng cho IOS ? Yes, đã có thể

 

Delphi đã hỗ trợ công nghệ 3D ?, Yes, đã có thể

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s